Hình ảnh buổi offline cộng đồng zing speed Đà Nẵng

Ae nhà chúng mềnh :)

Sau buổi lễ offline cả bọn tranh thủ làm vài pic kỉ niệm =]]

Speeder nữ của cộng đồng zing speed Đà Nẵng là đây :)

2 bạn Wall-E và Hell-z của Only family team :) Trình cũng rất là pro

V-Rap tháng 3

3 thằng tự sướng trong khu giải trí =]]